Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Jaarverslag 2021

Het maken en bijstellen van plannen en planningen vereiste de nodige flexibiliteit in 2021. Met elkaar hebben we veerkracht getoond en onderwijs en onderzoek laten doorgaan. Met mooie resultaten, die we delen in dit jaarverslag.

Een toekomstbestendige financiële positie