Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2021: jaar van veerkracht

Is 2021 een jaar geweest dat we maar snel moeten vergeten? Zeker niet. Het coronavirus, dat 2020 al zo bepaald had, zette ook in 2021 de toon. Colleges vonden in de eerste maanden van 2021 vooral online plaats en de meeste medewerkers werkten thuis. Het welzijn van studenten kwam onder druk te staan en ook de werkdruk onder onze medewerkers was hoog. 2021 is een jaar geworden waarin alle studenten en medewerkers, ieder op hun eigen manier, moesten omgaan met onzekerheid en tegenslag. Het maken en bijstellen van plannen en planningen vereiste de nodige flexibiliteit. Met elkaar hebben we de veerkracht weten op te brengen om onderwijs en onderzoek te laten doorgaan. 

Het perspectief dat we voor ogen hielden, was: opnieuw naar de campus. Maar de coronamaatregelen volgden elkaar in snel tempo op, vaak niet ten gunste van de mogelijkheid elkaar fysiek op de campus te treffen. Ook aan het einde van het jaar moesten we weer een stap terug zetten: de groepsgrootte in het onderwijs ging weer terug naar 75 en thuiswerken werd weer het devies.

Vanaf 1 januari 2021 zijn Radboud Universiteit en Radboudumc ieder ondergebracht in een eigen stichting. De universiteit blijft in de Stichting Katholieke Universiteit (SKU) en wordt bestuurd door het bestaande college van bestuur. Het Radboudumc valt onder de nieuw opgerichte Stichting Radboud universitair medisch centrum, en wordt bestuurd door de bestaande Raad van Bestuur. Beide stichtingen hebben een eigen Raad van Toezicht gekregen. 

Het idee achter de ontvlechting is dat beide organisaties apart slagvaardiger kunnen reageren op veranderingen en maatschappelijke ontwikkelingen. De bestuurders van beide instellingen onderstrepen dat de ontvlechting geen gevolgen heeft voor de onderlinge samenwerking.

De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. We willen dit bereiken via kwalitatief hoogstaand onderzoek; goed, persoonlijk en betrokken onderwijs; bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken; in een inclusieve en veilige werk- en studieomgeving die uitnodigt tot ontmoeten en samenwerken; op een financieel solide basis. Hierbij investeren we extra in uitbreiding van het aantal medewerkers, ICT en informatieveiligheid. Deze bewuste keuze resulteert in 2021 in een exploitatietekort in lijn met in de begroting.

2020 heeft ons geleerd hoe we op afstand met elkaar verbonden kunnen blijven, 2021 stimuleerde ons na te denken over het leven na corona. Wat kan bij het oude blijven, welke aanzetten geeft corona voor veranderingen en zelfs voor mogelijk blijvende verbeteringen? Wat willen we behouden van de nieuwe manieren van werken, hybride onderwijs, aandacht voor studentenwelzijn, of de herwaardering van de ondersteunende diensten, die in steeds wisselende omstandigheden de campus overeind hielden? 2021 was kortom een jaar dat ons lessen heeft gegeven voor de toekomst.

Daniël Wigboldus, Han van Krieken, Agnes Muskens
College van bestuur Radboud Universiteit