Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4. Diversiteit en inclusie

Meer vrouwelijke hoogleraren

Dat het aandeel vrouwelijke hoogleraren op het totale hooglerarencorps steeg was dit jaar vooral te danken aan de benoeming van dertien topacademici binnen de medische faculteit. Het Radboudumc bleef tot dit jaar achter bij het aandeel vrouwelijke hoogleraren, maar maakt nu van alle umc’s in Nederland de grootste sprong. Met deze inhaalslag is het aandeel gegroeid tot ruim dertig procent, ongeveer op gelijke hoogte met het aandeel vrouwelijke hoogleraren op de gehele campus.

Jan Smit, decaan en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur: ‘We hebben lange tijd het idee gehad dat talent altijd boven komt drijven. In de praktijk bleek dat echter niet altijd het geval te zijn. Nu er met deze aanstellingen meer vrouwen op sleutelposities zitten, en dus vaker betrokken zijn bij beleidsvorming en sollicitatieprocedures, zijn we ervan overtuigd een volgende belangrijke stap te zetten naar een meer inclusieve organisatie.’

Diversiteitsdialoog met oog op Rules of Engagement

Hoe maak je van de campus een veilige en inclusieve ruimte voor zowel medewerkers als studenten, zowel in de organisatie als individueel? Deze vraag stond centraal in een gespreksronde dit jaar georganiseerd door de afdeling Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DGI). Een van de opbrengsten is een door DGI opgestelde gids over communicatie, de rules of engagement. Uitgangspunt hierin vormen ‘leergierige wezens’ die ‘kunnen werken zonder te oordelen’, ‘actief kunnen luisteren’ en ‘vooroordelen voortdurend kunnen toetsen’. Op de ‘diversity day’ in oktober werden de regels onderstreept, met onder meer een workshop (‘De kunst van anders kijken’) , waarbij kijken naar kunst de deelnemers een nieuw perspectief aanreikt op jezelf en op anderen.

Om de gewenste campus dichterbij te brengen is dit jaar een ‘solidariteitsweek’ georganiseerd, met als doel het bewustzijn over antiracisme te verhelderen. Bovendien is aan het eind van het jaar de Charter Diversiteit ondertekend, door collegevoorzitter Daniël Wigboldus en Rona Jualla van Oudenhoven (Chief Diversity Officer). Ruim 250 Nederlandse en 12.000 Europese bedrijven hebben de Charter al ondertekend, waaronder een viertal Nederlandse universiteiten.

Met de ondertekening krijgt de universiteit toegang tot de kennis in dit netwerk. ‘Hiermee versterken we onze inzet voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer’, aldus Rona Jualla van Oudenhoven. Het Charter onderstreept bovendien de aandacht voor mensenrechten en wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

‘Dankzij de Charter Diversiteit versterken we onze inzet voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.’

Rona Jualla van Oudenhoven, Chief Diversity Officer