Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5. Sociale veiligheid op de campus

In de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen stond sociale veiligheid hoog op de agenda, na meldingen in 2020 over ongepast gedrag. Naar aanleiding hiervan is samen met adviesbureau TwynstraGudde begin 2021 een cultuurtraject gestart, waarin de medewerkers van de faculteit hierover met elkaar in gesprek gingen. Deze gesprekken resulteerden in een rapport met vele concrete aanbevelingen voor het vervolg. Daar is de faculteit inmiddels mee aan de slag. Daarbij wordt niet alleen ingezet op heldere afspraken en procedures, maar ook op training en het doorgaande gesprek. Decaan Heleen Murre-van den Berg: ‘Het kan daarin ook gaan om kleine dingen, om grappen die je maakt, de manier van feedback, en ook over de bias bij het aanstellen van nieuwe mensen. Zoeken we wel breed genoeg?

Dit jaar is veel werk gemaakt van een nieuwe gedragscode voor medewerkers, met daarin drie regelingen: voor persoonlijke relaties op de werkvloer, voor sociale media, en voor alcohol- en drugsgebruik. Na bezwaren van de medezeggenschap is de gedragscode nog niet van kracht geworden en is het overleg nog gaande. Intussen blijft de Klachtenregeling ongepaste omgangsvormen van kracht, met onder meer aandacht voor (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie in de arbeids- of studiesituatie. De klachten worden in behandeling genomen door een volledig externe klachtencommissie. Een netwerk van vertrouwenspersonen (voor zowel studenten als medewerkers) staat klaar voor vragen over onder meer conflicten en omgangsvormen.

De Radboud Universiteit heeft per 1 januari 2022 een ombudsfunctionaris ingesteld. Nancy Viellevoye gaat als eerste in deze nieuwe rol een bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving aan de universiteit en het lerend vermogen van de organisatie. De ombudsfunctionaris is onpartijdig en aanvullend op de bestaande hulpstructuur zoals bijvoorbeeld de vertrouwenspersonen en HR. Waar de vertrouwenspersoon een ondersteuning is voor een individuele melder, adviseert de ombudsfunctionaris over achterliggende verbeteringen die de individuele melding overstijgen. Ombudsfunctionaris en vertrouwenspersoon zullen waar nodig naar elkaar verwijzen.

Vertrouwenspersonen

Het team Vertrouwenspersonen stelt jaarlijks het Jaarverslag Vertrouwenspersonen Radboud Universiteit op. Het Jaarverslag wordt aangereikt aan het college van bestuur en door het college vertrouwelijk besproken met de medezeggenschapsorganen.

 

2020

2021

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen medewerkers

  

Aantal mensen dat om een gesprek heeft gevraagd

56

67

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen studenten

  

Aantal mensen dat om een gesprek heeft gevraagd

36

52

Vertrouwenspersonen promovendi (1)

  

Aantal mensen dat om een gesprek heeft gevraagd

--

20

Vertrouwenspersoon arbeidsconflict

  

Aantal mensen dat om een gesprek heeft gevraagd

15

14

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

  

Aantal personen dat zich gemeld heeft

6

12

Vertrouwenspersoon Klokkenluider

  

Aantal personen dat zich gemeld heeft

1

1

  • 1 De vertrouwenspersonen promovendi zijn nieuw ingesteld in 2021.