Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bijlage: Kwaliteitsafspraken in de faculteiten

De Radboud Universiteit investeert het overgrote deel van de kwaliteitsgelden op facultair niveau. Hiermee ligt deze beslissing zo dicht mogelijk bij het primaire onderwijsproces, al kan zo de uitvoering per faculteit verschillen. Alle faculteiten hebben hiervoor een eigen plan gemaakt. In deze bijlage is per faculteit de voortgang van de uitvoering van deze plannen beschreven. Ook beschrijft elke faculteit hoe zij belanghebbenden hierbij betrekt. Elke facultaire rapportage eindigt met een reflectie van de facultaire medezeggenschap op het proces.

In onderstaande tabel zijn de bestedingen van de faculteiten opgenomen per jaar. Deze bestedingen sluiten aan bij de tabel, zoals opgenomen in het hoofdstuk kwaliteitsafspraken en de toelichtingen per faculteiten, zoals opgenomen in de bijlage.

bedragen x mln €

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Raming

Raming

Raming

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

FFTR

0,2

0,3

0,5

0,6

0,7

0,7

FdL

0,1

0,6

0,6

1,1

1,1

1,3

FdM

0,8

1,7

2,5

3,0

3,0

3,1

FMW

2,3

3,0

3,0

3,9

4,0

4,1

FNWI

1,7

2,4

2,6

3,0

3,0

3,0

FdR

1,5

1,8

2,3

2,8

2,8

3,0

FSW

0,4

1,2

2,3

2,3

2,3

2,3

Totaal

7,1

11,0

13,9

16,7

16,9

17,5