Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Ir. M.W.L. (Merel) van Vroonhoven MBA

 • Leraar-in-opleiding (deeltijdpabo) (onbezoldigd)

 • Columnist (de Volkskrant) (bezoldigd)

 • Voorzitter raad van toezicht Stichting Lezen (onbezoldigd)

 • Vice-voorzitter raad van toezicht Kunstmuseum (onbezoldigd)

 • Lid raad van toezicht Het Nationale Theater (onbezoldigd)

Prof.dr. V.A.J. (Valerie) Frissen

 • Directeur SIDN-fonds (bezoldigd, hoofdfunctie)

 • Bijzonder hoogleraar Digital Technologies & Social Change, Universiteit Leiden

 • Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Amsterdam (bezoldigd)

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Kennisland (onbezoldigd)

 • Lid Bestuur WTMC, Netherlands Graduate Research School of Science, Technology and Modern Culture (onbezoldigd)

 • Lid Wetenschappelijke Raad van Advies IVIR (Instituut voor Informatierecht) Universiteit van Amsterdam (onbezoldigd)

 • Lid Dutch Creative Council (onbezoldigd)

 • Voorzitter Adviesraad Pilot Creatieve Industrie Eindhoven, (onbezoldigd)

 • Lid College van Toezicht en Digitaal Ethische Raad NL Digital (onbezoldigd)

 • Lid LEAD, Adviesraad Landelijke Eenheid Politie (onbezoldigd)

Drs. P.A. (Paul) Morshuis RC

 • Lid Raad van Toezicht Radboudumc (bezoldigd)

 • Lid Bestuur Stichting Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) (bezoldigd)

 • Voorzitter Commissie Governance en Bestuursverslag, Raad voor de Jaarverslaggeving

 • Voorzitter Commissie Informatieverschaffing VNONCW

Prof. dr. M. van Vliet

 • COO Deloitte Global Consulting (bezoldigd)

 • Hoogleraar Information & Technology Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam (onbezoldigd)

 • Lid van de Raad van Toezicht, financiële portefeuille, vereniging JINC (onbezoldigd)