Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Personalia en nevenfuncties college van bestuur

De portefeuilleverdeling zoals hierna beschreven is die tot 1 juni 2021; na het vertrek van de vicevoorzitter zijn de portefeuilles herverdeeld over de twee andere leden van het college van bestuur. 

Daniël Wigboldus, voorzitter (sinds 1 mei 2017)

Daniël Wigboldus is hoogleraar Sociale cognitie, gespecialiseerd in persoonswaarneming in het algemeen en in de rol die stereotypen en vooroordelen spelen in het bijzonder. Hij is geïnteresseerd in en heeft gepubliceerd over hoe stereotypen in stand worden gehouden door middel van taalgebruik, hoe stereotiepe verwachtingen van invloed zijn op de eigenschappen die we aan iemand toedichten en hoe impliciete vooroordelen van invloed zijn op impulsief gedrag en op het waarnemen van gezichten. Wigboldus is daarnaast geïnteresseerd in innovatieve onderzoeks- en onderwijsmethoden. Hij is ervan overtuigd dat goed onderwijs, naast goede ideeën en innovatief onderzoek, de wetenschap verder brengt. Tot slot heeft hij ervaren dat het beste onderzoek en onderwijs voortkomen uit samenwerken met anderen.

In 2008 kreeg hij de universitaire onderwijsprijs van de Radboud Universiteit. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de onderwijsvisie van de universiteit (‘Kwaliteit, binding en duidelijkheid’, maart 2013). Ook was hij initiatiefnemer van het Virtual Reality Lab van het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit. Wigboldus heeft ruime bestuurservaring. Hij was decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (2013-2017) en onder meer voorzitter van het Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen, bestuurslid van de European Association of Social Psychology en voorzitter van de Associatie van SociaalPsychologische Onderzoekers.​

Takenpakket

Functioneel/inhoudeliijk

 • Academic Affairs:

  • Diversiteit/inclusie                

  • Impact

  • Onderwijs & ICT

  • Research Data Management

  • Strategie

 • Information Services:

  • Wetenschappelijke informatievoorziening/UB

 • Human Resources:

  • Diversiteit/inclusie

 • Marketing & Communications:

  • Alumni

  • Fondsenwerving

  • Marketing en communicatie

 • Governance

 • Juridische zaken, excl. Wetenschappelijke integriteit

 • Strategische relatie-ontwikkeling

 • Veiligheid en calamiteitenorganisatie

Bestuurlijk intern

 • College Bestuurlijke Samenwerking (Radboudumc)

 • Decanenoverleg

 • Gezamenlijke vergadering (incl. agendaoverleg)                                                           

 • Koninklijke onderscheidingen

 • Lustrumcommissie 2025

 • Radboud Holding BV

 • Radboud Participation BV

 • Stichting Katholieke Universiteit

Bestuurlijk extern

 • The Guild

 • IMEC

 • Economic board Arnhem Nijmegen

 • Health Valley

 • Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB)

 • Noviotech campus

 • SURF

 • VSNU, Stuurgroep Strategie, Public Relations en Governance

 • Regio/gemeenten/provincie(s)

Nevenfuncties

 • Kamerheer van Zijne Majesteit De Koning in de provincie Gelderland (onbezoldigd) (01 januari 2019). Dienst van het Koninklijk Huis

 • Bestuurslid van de stichting Gelderland Valoriseert (onbezoldigd) (01 januari 2019)
  Economic board Arnhem Nijmegen

 • Lid The Economic Board Arnhem/Nijmegen (onbezoldigd) (01 januari 2017)

 • Bestuurslidmaatschap van het stichtingsbestuur OnePlanet (onbezoldigd) (01 januari 2019)

Han van Krieken, rector magnificus (sinds 19 mei 2016)

Han van Krieken is hoogleraar Pathologie, gespecialiseerd in ziekten van het spijsverteringskanaal en in bloedziekten, vooral lymfeklierkanker. Zijn onderzoek heeft geleid tot een betere diagnose van kanker en nieuwe inzichten in het proces van uitzaaiing. Sinds 1999 is Van Krieken verbonden aan de Radboud Universiteit. Eerst als hoogleraar Tumorpathologie en vanaf 2004 als hoogleraar Pathologie. In 2009 werd hij voorzitter van het Radboudumc Centrum voor Oncologie, dat de afgelopen jaren onder zijn leiding is uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend instituut. Daarnaast was hij president van de Europese Vereniging voor Pathologie (2013-2015) en managing editor van Virchows Archiv (2010-2015) en chief editor van het Journal of Hematopathology (2007-2017). Hij is nog altijd chief editor van de Encyclopedia of Pathology en het Leerboek Oncologie.

Voor zijn komst naar Nijmegen werkte Van Krieken onder meer voor het National Cancer Institute in Bethesda (Verenigde Staten), het Institut für Pathologie in Kiel (Duitsland) en het Leids Universitair Medisch Centrum. Internationaal Van Krieken maakt deel uit van verschillende nationale en internationale gremia. In 2011 trad hij toe tot de Deutsche Akademie der Wissenschaften Leopoldina en in 2014 tot de Academia Europaea. Daarnaast is hij verkozen tot honorair lid van het Royal College of Pathology.
 ​

Takenpakket

Functioneel/inhoudeliijk

 • Academic Affairs:

  • Kunst en cultuur

  • Internationalisering

  • Onderwijs

  • Onderzoek

  • Radboud Academy

  • Studentenzaken

  • Taalbeleid

  • Radboud TLC

  • Wetenschappelijke integriteit

 • Human Resources:

  • Personeel & Organisatie: academische zaken (incl. vp WP)

 • Academische aangelegenheden

 • CDL (DEC)          

Bestuurlijk intern

 • Assessorenoverleg

 • Aula (Bureau van de Pedel)

 • Christine Mohrmann

 • College voor de promoties/ College van decanen

 • Commissie O&O (Stichtingsbestuur)

 • Dies

 • Dondersinstituut

 • Max Planckinstituut

 • Onderwijsdirecteuren-overleg

 • Onderzoeksdirecteuren-overleg

 • Opening academisch jaar

 • Radboud Docenten Academie

 • Radboud Excellence Initiative

 • Radboud Honours Academy

 • Stichting Reinier Post

 • Studentenraad

 • Weekendschool

Bestuurlijk extern

 • KNAW

 • NWO

 • Rectorencollege

 • VSNU, Stuurgroep Onderwijs, Onderzoek en Valorisatie

 • Regio / gemeenten/ provincie(s): Ieder Talent Telt, Regiodeal, city deals

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht, lid kwaliteitscommissie (bezoldigd)

 • Lid van de Raad van Advies van de BAB Academy (onbezoldigd) (01 januari 2019)

 • Voorzitter Niels Stensen Fellowship Committe (onbezoldigd) (01 januari 2019)

 • Voorzitter European Magnetic Field Laboratory, tot 1 juli 2022 (onbezoldigd) (01 januari 2018)

 • Board member European Magnetic Field Laboratory, vanaf 1 juli 2022 (onbezoldigd) (01 juli 2022)

 • Editor Encyclopedia of Pathology (onbezoldigd) (01 januari 2014)

 • Editor American Journal of Surgical Pathology (onbezoldigd) (01 januari 1998)

 • Scientific Boardmember Hartwig Medical Foundation (onbezoldigd) (01 januari 2017)

 • Redacteur leerboek Oncologie (bezoldigd)

 • Lid Advisory Board Cyprus Cancer Research Institute (bezoldigd)

 • Member Nikhef Board (onbezoldigd)

 • Bestuurslid Universiteiten van Nederland (onbezoldigd)

Wilma de Koning-Martens, vicevoorzitter (sinds 1 december 2013, tot 1 juni 2021)

Wilma de Koning studeerde bedrijfseconomie aan de heao in Eindhoven en aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze volgde de postdoctorale opleiding Accountancy in Rotterdam en Accountancy en milieu aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1987 maakte ze een rijk gevarieerde carrière binnen het onderwijs.

Ze begon als docent aan het Eindhovens Avondcollege en bekleedde verschillende functies voor Fontys Hogescholen: docent, controller, hoofd dienst financiën en concerncontroller. Daarna maakte ze de overstap naar de Universiteit van Tilburg, waar ze directeur was van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en secretaris/algemeen directeur. In 2009 keerde ze terug bij Fontys Hogescholen, dit keer als lid van het college van bestuur, waar ze kwaliteitszorg onderwijs, onderzoek, hrm, ICT en financiën in portefeuille had.​

Takenpakket

Functioneel/inhoudeliijk

 • Campus & Facilities:

  • Arbo en milieu

  • Facilitair bedrijf

  • Radboud Sport Centrum

  • Vastgoed en campusontwikkeling

 • Information Services:

  • AVG / Privacy

  • ICT Servicecentrum (ISC)

  • Informatiemanagement (IM)

 • Human Resources

 • Finance & Control

 • Concerncontrol

 • Duurzaamheid

 • IAD

 • Identiteit

Bestuurlijk intern

 • Auditcommissie (Stichtingsbestuur)

 • Campus BV

 • Campusdetachering BV

 • Directeurenoverleg

 • Ondernemingsraad / Lokaal overleg

 • Radboud Services

 • Kwaliteitsverbetering Ondersteunende Functies

 • Studentenkerk

 • Wetenschapsknooppunten

Bestuurlijk extern

 • Ledenraad SURF

 • Regionale tafel Arbeidsmarkt

 • VSNU, Stichting Zelfstandig Publieke Werkgevers

 • VSNU, Stuurgroep Bedrijfsvoering en Financiën

 • VSNU, werkgeversdelegatie

 • Regio/ gemeente/provincie(s): green capital, Inscience, campusoverleggen

Nevenfuncties

 • Lid van de ledenraad coöperatie SURF (onbezoldigd)

 • Lid Raad van Toezicht ArtEZ (bezoldigd)

 • Lid Raad van Toezicht Isala (bezoldigd)

 • Lid Raad van Advies InScience (onbezoldigd)

 • Plaatsvervangend lid College voor Toetsen en Examens (CvTE) (onbezoldigd)

 • Voorzitter werkgeversdelegatie CAO NU (01 januari 2020)

 • Lid Regionale Tafel Arbeidsmarkt Rijk van Nijmegen (01 januari 2020)

 • Lid stuurgroep Groen Gezond en in Beweging Nijmegen (01 januari 2020)​