Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Specificatie naar eenheden

Specificatie naar eenheden

      

bedragen x € 1.000

       
 

Opbrengst werk i.o.v. derden

Personele lasten

Materiële lasten

Totale lasten

fte WP

fte OBP

totaal fte

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

1.701

12.309

2.763

15.071

93

33

126

Faculteit der Letteren

10.146

37.742

6.187

43.929

277

126

403

Faculteit der Managementwetenschappen

5.596

32.418

6.762

39.181

261

94

355

Faculteit der Medische Wetenschappen (UMC)

128.705

167.532

53.501

221.033

1.198

793

1.991

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

41.604

84.509

37.159

121.669

815

312

1.127

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

7.988

27.094

9.675

36.770

186

113

299

Faculteit der Sociale Wetenschappen

13.947

54.607

11.540

66.148

438

176

614

subtotaal

209.687

416.211

127.588

543.800

3.267

1.648

4.914

ConcernInformatieSystemen

0

289

20.649

20.937

0

0

0

Radboud Services

2.267

69.927

74.667

144.594

2

800

802

Vastgoed

0

0

25.385

25.385

0

0

0

subtotaal

2.267

70.216

120.700

190.916

2

800

802

Donders Centre for Cognitive Neuroimaging

5.123

6.871

3.815

10.686

52

29

81

Radboud Docenten Academie

275

4.333

580

4.913

33

18

51

subtotaal

5.399

11.204

4.395

15.599

84

48

132

Radboud University Holding B.V.

0

9.293

433

9.726

0

0

0

Algemene Universitaire Activiteiten

0

8.736

27.915

36.651

0

2

2

Bestuursbureau

0

2.957

555

3.512

0

35

35

Concern

0

317

3.683

4.000

0

0

0

subtotaal

0

12.010

32.153

44.163

0

38

38

Consolidatieposten enkelvoudige jaarrekening

-5.772

-5.867

-109.991

-115.858

0

0

0

Consolidatieposten geconsolideerde jaarrekening

5.594

-9.154

4.725

-4.429

0

0

0

subtotaal

-178

-15.022

-105.266

-120.288

0

0

0

totaal

217.174

503.913

180.004

683.917

3.353

2.533

5.886