Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Risicomanagement

Risicomanagement is een vast onderdeel van de planning-en-controlcyclus. In 2021 heeft de universiteit stappen gezet om binnen de organisatie bewust en weloverwogen met risico’s om te gaan en ook de kansen vanuit externe trends en ontwikkelingen transparant te benoemen. Tevens is in 2021 risicomanagementbeleid geformuleerd en vastgesteld.
Een nadere toelichting is in het hoofdstuk "Onze organisatie" van het jaarverslag opgenomen.