Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Het tweede jaar van de coronapandemie

De universiteit heeft in 2021 alle zeilen bijgezet om studenten, medewerkers en bezoekers de kans te geven om optimaal te studeren, te werken en elkaar te ontmoeten. In dit hoofdstuk aandacht voor het omgaan met corona op onze campus onder steeds wisselende omstandigheden. Het Nationaal Programma Onderwijs en Onderzoek (NPO) zorgde voor middelen om de gevolgen van corona op te vangen. Hoe we dat hebben gedaan, verantwoorden we in dit hoofdstuk en in de bijbehorende bijlage. En we hoefden corona niet alleen te ondergaan, we hebben er met onderzoek ook aan gewerkt. Daarom besluiten we dit hoofdstuk met een proeve van kennisontwikkeling en oplossingen in relatie tot covid-19.