Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2. Ons onderzoek naar covid-19

Net als in het eerste coronajaar is ook in 2021 veel onderzoek verricht naar covid-19, ook naar de impact op mens en maatschappij. Een bloemlezing van publicaties hierover uit 2021, waaraan Radboud-onderzoekers meewerkten.

Onderzoek naar zelftesten

De Radboud Universiteit startte in april samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een pilot met corona-zelfsneltesten voor studenten. Wie negatief test, mag college volgen op de campus. In totaal hebben 400 studenten zich aangemeld voor de pilot, die ook in andere studentsteden werd uitgevoerd. Dit in het kader van een onderzoek van het ministerie van OCW naar optimale mogelijkheden voor fysiek onderwijs in het nieuwe collegejaar. 

Ongelijkheid op de arbeidsmarkt

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen, versterken de ongelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een themanummer van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken waarin de resultaten van een aantal eerste wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van de coronamaatregelen zijn gebundeld. De maatregelen versterken ongelijkheden zoals ongelijke waardering van beroepen, ongelijke onzekerheid, ongelijke fysieke en mentale risico’s en ongelijke verdeling van zorgtaken.

Corona zet spanning op gezinssituatie

In combinatie met toekomstonzekerheid, werkdruk en mogelijk ziekte of financiële zorgen, kan de stress thuis behoorlijk toenemen, aldus de voorlopige resultaten van onderzoek van Esther Kluwer, bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Kluwer onderzocht de impact van de coronacrisis op Nederlandse relaties en gezinnen. Ook de Universiteit Utrecht en professionele organisaties voor relatie- en gezinstherapie participeerden in het onderzoek.

Extra gezondheidsschade door inactiviteit

Uit onderzoek gepubliceerd in Annals of Internal Medicine blijkt dat mensen tijdens de eerste coronagolf dagelijks zo’n elf procent minder bewegen, uitgedrukt in getelde stappen. Hiermee levert corona extra gezondheidsschade, gezien de wetenschappelijke consensus over de grote invloed van inactiviteit op de gezondheid. 26 ziektes en aandoeningen worden mede veroorzaakt door onvoldoende bewegen, zoals hart- en vaatziektes en diabetes type II.

Grotere rol van vaders in huishouden

De coronacrisis heeft een groot effect op de werk- en thuissituatie van Nederlandse gezinnen met kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van sociologen van de Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en Universiteit Amsterdam. Het blijkt dat vaders sinds de coronacrisis meer huishoudelijke- en zorgtaken op zich nemen. Intussen ervaren moeders meer werkdruk en nemen ze nog altijd meer huishoudelijke- en zorgtaken op zich.

Afname van huisartsenconsult

De covid-19-pandemie heeft in 2020 in Nijmegen en omstreken geleid tot een flinke afname van huisartsconsulten voor patiënten met chronische fysieke gezondheidsproblemen. Ook daalde het aantal fysieke consulten voor patiënten met mentale klachten, hoewel de vraag daarnaar gelijk bleef. Dit blijkt uit onderzoek van Radboudumc, gepubliceerd in Annals of Family Medicine.

Kleine goede doelen hard geraakt door covid-19

De impact van covid-19 in 2020 op de goededoelensector in Nederland laat grote verschillen tussen organisaties zien. Van de 317 Erkende Goede Doelen die meegedaan hebben, noteert de helft een verlies aan inkomen over 2020 als gevolg van covid-19. Hierbij worden de kleinste organisaties het hardst getroffen: zij verliezen gemiddeld 13,4 procent aan opbrengsten ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit en het CBF, Toezichthouder Goede Doelen.