Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1. Open en minder open tijdens de pandemie

Het jaar begon slecht, met de voortzetting van de in 2020 ingezette lockdown tot 9 februari: afstandsonderwijs en thuiswerk bleef de norm. Toen op 23 januari bovendien de avondklok inging (die tot eind april zou blijven) werden de maatregelen verscherpt, met onder meer aangepaste openingstijden voor alle gebouwen. Omdat hierdoor voor een deel van de studenten het onderwijs werd belemmerd, werd opnieuw de BSA-norm voor alle eerstejaars bachelorstudenten verlaagd met ongeveer één groot vak; ook studenten die in collegejaar 2019-2020 een aangehouden advies hadden gekregen, hoefden in collegejaar 2020-2021 minder studiepunten uit hun eerste jaar te behalen.

Na de afgekondigde versoepelingen in de lente gingen de deuren weer verder open, en waren medewerkers (vanaf juni) en studenten (vanaf half mei) voor één dag per week welkom op de campus. Ook de openingstijden werden weer verruimd. Tegen de zomer kregen studenten informatie over extra financiële regelingen en tegemoetkomingen voor opgelopen studievertraging. Denk aan een halvering van het collegegeld en een compensatieregeling voor masterstudenten, en de mogelijkheid een beroep te doen op het profilerings- of noodfonds.

Noemenswaardig is het gezamenlijk initiatief in de lente van de Radboud Universiteit en de HAN: een pilot met zelfsneltesten haakte in op het beleid van het onderwijsministerie voor maximale opening van het hoger onderwijs in het studiejaar 2021-2022. Deze pilot maakte duidelijk dat een systeem met toegangstesten voor universitair onderwijs moeilijk realiseerbaar is.

Binnen de regels werden zo vaak als mogelijk de onderwijsruimtes opengesteld, ook dit jaar met extra inzet van de zalen in de Nijmeegse Schouwburg en concertzaal de Vereeniging. Bij de introductie in augustus voor nieuwe studenten is alles gedaan om het samenzijn mogelijk te maken, met onder meer een campusmarkt verspreid over het gehele terrein. ‘We hebben er alles aan gedaan om studenten samen te kunnen brengen op de campus, uiteraard steeds binnen de voorschriften’, zegt Gerben Smit, directeur Campus & Facilities. ‘Vaker naar de campus gaan heeft een positieve invloed op het welzijn.’

‘We hebben er alles aan gedaan om studenten samen te kunnen brengen op de campus, Vaker naar de campus gaan heeft een positieve invloed op het welzijn.’

Gerben Smit, directeur Campus & Facilities.

De opening van het nieuwe academisch jaar in september viel samen met een verlichting van de coronaregels. Wel gold in eerste instantie nog een maximale groepsgrootte van 75 personen voor collegezalen of werkgroepruimtes en in de bibliotheken. En tijdens de introductie en kort erna richtte de GGD-Gelderland Zuid een prikpost in in het Erasmusgebouw, waar studenten en medewerkers zonder afspraak een coronavaccinatie konden krijgen. Eind september vervielen alle beperkende maatregelen, en meldde de universiteit verheugd te zijn weer open te zijn als normaal. Mondkapjes waren niet langer verplicht, de afstandsmaatregel verdween en voor alle ruimtes, ook bij tentamens, verviel de maximum groepsgrootte. Het goede nieuws voor de nieuwe studenten was dat de introductie kon doorgaan, zij het in aangepaste vorm, maar wel met de mogelijkheid voor ontmoeting. 

Intromarkt 2021/Foto Dick van Aalst

Dat wil niet zeggen dat elke student meteen het vertrouwde fysieke onderwijs kon genieten, omdat de universiteit uit oogpunt van uitvoerbaarheid ervoor koos om gaande de rit geen nieuwe roosters te maken. Een deel van het onderwijs bleef online. Vanwege de te verwachte toestroom op de campus riep het universiteitsbestuur op om de coronaregels goed in acht te houden, met name met het oog op kwetsbare studenten en medewerkers: ‘Houd afstand wanneer anderen daarom vragen’, aldus de oproep, en: ‘Test jezelf twee keer per week met een zelftest, die gratis aangevraagd kan worden. Bij klachten blijf je thuis en laat je je direct testen.’ Voor medewerkers gold nog steeds het advies thuis te blijven werken en alleen naar de campus te komen indien nodig, bijvoorbeeld om onderwijs te verzorgen.

In november noopte een dreigende nieuwe golf aan besmettingen het kabinet tot aanscherpingen, die aanvankelijk het hoger onderwijs spaarde. Wel werd meteen de maximale groepsgrootte opnieuw ingevoerd, voor alle gelegenheden behalve tentamens. Er volgde een nieuwe aanscherping om de campus op slot te doen na 17.00 uur – dat gold voor het sportcentrum en alle extra activiteiten. Voor onderwijs werd een uitzondering gemaakt. Wel verviel de mogelijkheid een diploma-uitreiking of een andere feestelijke gebeurtenis (zoals een oratie of afscheidsrede) af te sluiten met een receptie.

2021 werd aan de Radboud Universiteit zoals overal elders met een domper afgesloten, vanwege een nieuwe lockdown vanaf half december. Dat leidde tot een reeks aan nieuwe maatregelen, in elk geval tot half januari in het nieuwe jaar: al het onderwijs online (met uitzondering van praktijkonderwijs) en een ban op alle onderwijsgerelateerde en culturele activiteiten. Wat niet veranderde was de mogelijkheid om de (al geroosterde) tentamens fysiek af te nemen, en ook bleven de bibliotheken en studiewerkplekken open (met een maximum van 75 personen per zelfstandige ruimte). Vanwege de groeiende zorgen over het welzijn van studenten, benadrukte de universiteit dat ook in de lockdown studenten welkom zijn voor een consult bij de studieadviseur, studentendecaan of een studentenpsycholoog.

De invloed van corona heeft dit jaar weliswaar opnieuw veel effect gehad op het studentenwelzijn, maar veel minder op de studieresultaten. Gemidddeld werden in dit tweede jaar van corona zelfs meer studiepunten gehaald dan daarvoor. Dat neemt niet weg dat voor individuele studenen corona wel degelijk gepaard is gegaan met studievertraging.  

Nationaal programma onderwijs

Begin 2021 werd bekend dat er een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zou komen. In totaal is er € 8,5 miljard beschikbaar gesteld voor alle onderwijssectoren samen om vertragingen in onderwijs en onderzoek door de coronapandemie zoveel mogelijk te beperken en in te halen. De Radboud Universiteit heeft in 2021 € 26,1 miljoen ontvangen aan NPO-gelden en ontvangt in 2022 nog € 5,3 miljoen.

 

Realisatie

Toegekende NPO middelen

 
 

2021

2021

2022

Totaal

Toelichting

NPO Onderwijs

     

Bestuursakkoord NPO onderwijs

0,7

3,8

3

6,8

Bijlage

Extra instroom studenten collegejaar 2020-2021

6,4

11,4

0

11,4

Continuïteitsparagraaf

Compensatie verlagen collegegeld

7,8

7,8

0

7,8

Continuïteitsparagraaf

Regeling extra hulp voor de klas

0,8

0,8

0

0,8

Model G jaarrekening

NPO Onderzoek

     

Bestuursakkoord NPO Onderzoek

0

2,3

2,3

4,6

Bijlage

 

15,7

26,1

5,3

31,4

 

In lijn met de doelstelling van deze middelen, zijn de middelen door de Radboud Universiteit ingezet om de vertragingen in onderwijs en onderzoek door de coronapandemie zoveel mogelijk te beperken en in te halen. Hierbij gaat het zeker niet alleen om vertraging in de vorm van studievoortgang en voortgang van onderzoek, maar ook om het beperken van de negatieve gevolgen van de coronapandemie op het welzijn van studenten en medewerkers.

De middelen vanuit het bestuursakkoord onderwijs worden ingezet op de soepele in- en doorstroom van studenten in het wetenschappelijke onderwijs, het bevorderen van welzijn en sociale binding en het beperken van de stagetekorten veroorzaakt door de coronapandemie. De additionele middelen verkregen als gevolg van toename van het aantal studenten (referentieraming) zijn ingezet om extra personeel aan te trekken. Het doel hiervan is het borgen van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het verlagen van de werkdruk. De compensatie verkregen voor de halvering van het collegegeld van alle studenten is gelijk aan de lagere collegegeldopbrengsten. De regeling extra hulp voor de klas is volledig ingezet om extra onderwijsondersteuning in te zetten, bijvoorbeeld door student assistenten de online vragen bij te laten houden tijdens een digitaal college. De middelen vanuit het bestuursakkoord onderzoek worden ingezet om tijdelijke contracten van onderzoekers te verlengen die door de coronapandemie vertraging hebben opgelopen in hun onderzoek. In bovenstaande tabel is weergegeven waar een meer gedetailleerde toelichting van de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs in het jaarverslag is opgenomen.