Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.3 Voorraden

bedragen x € 1000,-

  
 

31-12-2021

31-12-2020

Gebruiksgoederen

315

194

Totaal voorraden

315

194

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.