Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.1 Rijksbijdragen

bedragen x € 1000,-

  
 

2021

2020

Rijksbijdrage ocw ( incl. werkplaatsfunctie )

467.032

421.976

Rijksbijdrage academische ziekenhuis

-89.465

-83.983

 

377.567

337.993

Overige subsidies OCW

1.600

127

Totaal

379.167

338.120

De rijksbijdrage 2021 is ten opzichte van 2020 met € 41,0 miljoen toegenomen. Dit betreft in € miljoen:

Loonbijstelling

6,0

Prijsbijstelling

2,3

Referentieramingen

5,1

NPO middelen (inclusief studievoorschotmiddelen ad 4,4) 

25,5

Overige

2,1

 

41,0

De rijksbijdrage academisch ziekenhuis wordt na ontvangst onverwijld overgemaakt aan het Radboudumc.