Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.12 Resultaat deelnemingen

bedragen x € 1.000

  
 

2021

2020

Resultaat deelenemingen

-71

-143

Het resultaat van TF2 Devices B.V. over 2020 bedraagt  k€ 139 negatief, waarvan 51% (zijnde k€ 71) als resultaat deelneming is verantwoord in de cijfers over 2021. Het resultaat over 2021 is nog niet bekend en derhalve niet verwerkt in deze cijfers.