Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

bedragen x € 1000,-

  

Overige overheidsbijdragen

2021

2020

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.836

0

Dit betreft de van het NWO ontvangen subsidie in verband met contractverlengingen als gevolg van covid-19.