Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.3 College-, cursus-, les- en examengelden

bedragen x € 1000,-

  
 

2021

2020

College-gelden sector wo

40.370

45.077

Totaal

40.370

45.077

De volgende oorzaken hebben geleid tot een daling van de collegegelden van € 45,1 miljoen in 2020 tot

€ 40,4 miljoen in 2021. Een afname van € 4,7 miljoen.

  • meer studenten                                                                                                      € + 2,0 miljoen

  • hoger collegegeld minus effect OCW maatregel halvering collegegelden   € - 6,7 miljoen

Totaal                                                                                                                             € -  4,7 miljoen