Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.4 Baten werk in opdracht van derden

Onder de baten werken voor derden worden de opbrengsten van activiteiten van onderwijs en onderzoek verantwoord. Deze opbrengsten betreffen de volgende activiteiten en opdrachtgevers.

bedragen x € 1.000

   
 

2021

2020

Contractonderwijs

 

42.872

 

41.089

Contractonderzoek

    

Internationale organisaties

40.469

 

33.311

 

Nationale overheden

6.437

 

5.754

 

NWO

54.844

 

54.542

 

KNAW

306

 

212

 

Overige non profitorganisaties

34.146

 

26.209

 

Collectebusfondsen

10.542

 

9.307

 

Bedrijven

25.790

 

20.878

 
  

172.534

 

150.214

Baten werk i.o.v. derden

 

1.769

 

958

Totaal

 

217.175

 

192.261

De stijging van het totaal 'baten werk in opdracht van derden' met € 25,0 miljoen komt door een stijging van:

  • het contractonderwijs ad € 1,8 miljoen

  • het contract onderzoek ad € 22,3 miljoen

  • overige baten werk i.o.v. derden € 0,9 miljoen

De stijging van het contractonderzoek heeft met name te maken met de batenderving vanwege COVID-19 in 2020 en de inhaalslag daarvan alsmede de stijging van het aantal projecten in 2021.