Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

6.7  Afschrijvingen

bedragen x € 1000,-

  
 

2021

2020

Gebouwen

25.742

23.877

Inventaris en apparatuur

8.426

7.222

Informatiesystemen

181

207

Overige activa

-7

108

Materiële vaste activa

34.343

31.414