Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.10 Kortlopende schulden

Aansluiting enkelvoudige en geconsolideerde balans inzake kortlopende schulden:

bedragen x € 1.000

  
 

31-12-2021

31-12-2020

Enkelvoudig

175.922

158.989

Campus Detachering B.V.

192

159

Radboud University Participations B.V.

62

24

Participatie VOF UBA

0

3.914

SJPO/SBRO

215

258

Eliminaties

5.028

-173

Geconsolideerd

181.419

163.171