Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.11 Aansluitingen enkelvoudige en geconsolideerde staat van baten en lasten

bedragen x € 1 miljoen

  
 

2021

2020

 

enkelvoudig

verbonden partijen overige stichtingen RUH, eliminatie-posten consolidatie

geconsolideerd

enkelvoudig

verbonden partijen overige stichtingen RUH, eliminatie-posten consolidatie

geconsolideerd

Baten

672,9

6,0

678,9

608,0

6,8

614,8

Lasten

678,6

5,3

683,9

609,7

6,0

615,7

Saldo baten en lasten

-5,7

0,7

-5,0

-1,7

0,8

-0,9

Financiële baten

-0,1

-0,1

-0,2

-0,1

0,0

-0,1

Resultaat deelnemingen

0,5

-0,6

-0,1

0,6

-0,8

-0,2

Exploitatieresultaat

-5,3

0,0

-5,3

-1,2

0,0

-1,2