Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.3 Financiële vaste activa

bedragen x € 1.000

     
 

Boekwaarde 31-12- 2020

Overdracht VOF UBA aan CPO

Uitkering vermogen

Resultaat 2021

Boekwaarde 31-12- 2021

Deelnemingen

     

Radboud University Holding B.V.

4.549

-2.723

-1.299

-372

155

Participatie VOF UBA

-124

2.723

-1.625

844

1.818

subtotaal

4.425

0

-2.924

472

1.973

Leningen aan deelnemingen en verbonden partijen

  

Verstrekte leningen

Aflossing

 

Radboud University Participations B.V.

236

0

0

0

236

Overige leningen u/g

11

0

0

-10

1

Subtotaal

247

0

0

-10

237

Overige leningen u/g

     

Overige langlopende vorderingen

141

0

0

-141

0

Totaal

4.813

0

-2.924

321

2.210

Leningen aan deelnemingen en verbonden partijen

Dit betreft drie door de Radboud Universiteit verstrekte leningen in verband met door Radboud University Participations B.V. aan Secmatix B.V. verstrekte financiering ad € 236.000 (exclusief rente);

Het betreft vastrentende leningen met een rentepercentage van 8% en zonder tussentijdse aflossingsverplichtingen. De resterende looptijd bedraagt 1 jaar voor een tweetal leningen (samen € 86.000) en 6 jaar voor de derde lening (ad € 150.000).