Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.4 Voorraden

De voorraden betreffen gebruiksgoederen gewaardeerd tegen vaste verrekenprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

bedragen x € 1.000

   
  

31-12-2021

31-12-2020

Enkelvoudig

 

315

194

Verbonden partijen

 

0

0

Totaal verbonden partijen

 

0

0

Geconsolideerd

 

315

194