Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.6  Liquide middelen

bedragen x € 1.000

  
 

31-12-2021

31-12-2020

Bank- en girorekeningen

65.906

48.384

Deposito rekeningen

0

0

Kas

19

19

Totaal

65.925

48.403

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon

  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.