Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.8 Voorzieningen

bedragen x € 1.000

  
 

31-12-2021

31-12-2020

Enkelvoudig

27.548

26.269

Campus Detachering BV

66

97

Geconsolideerd

27.614

26.366