Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Hoe de Radboud Universiteit van betekenis is

De Radboud Universiteit wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. We willen dat bereiken via kwalitatief hoogstaand onderzoek; goed, persoonlijk en betrokken onderwijs; bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken; in een inclusieve en veilige werk- en studieomgeving die uitnodigt tot ontmoeten en samenwerken; op een financieel solide basis. Dit jaarverslag laat zien hoe we daaraan in 2021 invulling geven.

Als eerste belichten we in dit hoofdstuk ons waardecreatiemodel, dat weergeeft met welke middelen en activiteiten we werken aan onze strategische doelstellingen. Ook belichten we dat onze resultaten alleen maar tot stand kunnen komen in samenwerking met een groot scala aan interne en externe partners.