Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3. Ons duurzaamheidsprogramma

In opdracht van Radboudumc en Radboud Universiteit is een zogenaamde ‘materialiteitsanalyse’ uitgevoerd door Sustainalize. Dit om inzicht te krijgen in de onderwerpen die op basis van expertonderzoek en volgens onze stakeholders van belang zijn om als eerste aan te pakken in het gezamenlijke duurzaamheidsbeleid 2021-2025. Hieruit zijn elf materiële thema’s voortgekomen voor de Radboud Universiteit:

 1. Maatschappelijke impact van onderzoek

 2. Duurzame gebouwen

 3. Afval en circulariteit

 4. Gezonde en vitale medewerkers

 5. Inclusieve cultuur

 6. Duurzame inkoop

 7. Energiebeheer

 8. Duurzame mobiliteit

 9. Studentenwelzijn

 10. Duurzame catering

 11. Duurzaamheid geïntegreerd in onderwijs

Met een enquête onder intern management en externe en interne stakeholders zijn deze onderwerpen geprioriteerd. De groepjes stakeholders zijn tevens uitgenodigd voor een stakeholderdialoog om dieper in gesprek te gaan over de uitkomsten. Hiermee is inzicht verkregen in achterliggende verwachtingen en behoeftes.

Voor alle elf thema’s geldt dat ze zijn opgenomen in het duurzaamheidsprogramma en dat er doelstellingen en activiteiten aan gekoppeld zijn. Welke thema’s prioriteit krijgen, wordt periodiek in overleg met het college van bestuur en de Programmaraad Duurzaamheid bepaald. Daarnaast is er met betrekking tot de materiële thema’s een gezamenlijk uitvoeringsprogramma met Radboudumc opgesteld.

Een van de doelstellingen binnen het duurzaamheidsprogramma is om beter en transparanter te rapporteren over onze impact op de sociale en milieudoelen. De wijze waarop we onze doelstellingen voor duurzaamheid gaan operationaliseren en meten is nog in ontwikkeling.

Naar verwachting komt in 2022 een dashboard voor duurzaamheid gereed waarop dit per materieel thema wordt weergegeven. Vanaf dan omvat dit verslag een toelichting op de meest belangrijke doelstellingen en de voortgang ervan (waar mogelijk gekwantificeerd). Dit is in lijn met het recente voorstel van de Europese Commissie voor een Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Samenvattend de aandacht voor deze duurzaamheidsthema’s in het Jaarverslag:

Materiële onderwerpen

Verwijzing binnen het verslag

Duurzaamheid in het onderzoek

Onderzoek voor een duurzamer wereld

Duurzaamheid in het onderwijs

Onderwijs voor een duurzamer wereld

Gezonde en vitale medewerkers

Onze mensen > welzijn medewerkers

Diversiteit en inclusiviteit

Onze mensen > Diversiteit en inclusie

Duurzame gebouwen

Duurzaamheid op de campus

Samen impact maken

Impact

Afval en circulariteit

Duurzaamheid op de campus

Duurzame inkoop

Duurzaamheid op de campus

Energiebeheer

Duurzaamheid op de campus

Duurzame mobiliteit

Duurzaamheid op de campus

Studentenwelzijn

Onze mensen > welzijn studenten

Duurzame catering

Duurzaamheid op de campus