Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2. Onze bijdrage aan een duurzame wereld

Ons onderwijs en onderzoek hebben betekenis, zowel wereldwijd als in onze directe omgeving. Zo dragen we bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, het mondiale kader voor duurzaamheid waar wij ons aan committeren. Tegelijkertijd willen we het SDG-kader als wetenschappelijke instelling kritisch blijven beschouwen en zijn ze daarom ook niet expliciet opgenomen in ons waardecreatiemodel. Welke concrete resultaten vloeien in 2021 voort uit het waardecreatiemodel? Hoe dragen we dit jaar bij aan een duurzame wereld? Hoe laten we zien dat ons onderwijs en onderzoek van betekenis zijn, zowel wereldwijd, in de directe omgeving als op de campus zelf? Binnen de diverse hoofdstukken komt onze aandacht hiervoor aan de orde.

Het onderzoek

Op initiatief van Universiteiten van Nederland (UNL) is voor alle Nederlandse universiteiten in kaart gebracht hoe hun publicaties gerelateerd zijn aan de SDG’s. Een overzicht hiervan staat in het hoofdstuk over ons onderzoek, waarin ook een bloemlezing is opgenomen van onderzoeksinspanningen die grenzen verleggen en een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen.

Het onderwijs

De Radboud Universiteit leidt haar studenten tot kritische denkende academici, die vanuit verantwoordelijke posities maatschappelijke bijdragen gaan leveren. In 2021 kreeg deze ambitie onder meer vorm met inspanningen om duurzaamheid op te nemen in alle curricula. Op welke duurzaamheidsaspecten of SDG’s de nadruk ligt en hoe duurzaamheid terugkomt, wordt samen met betrokkenen bij de verschillende disciplines bepaald.

Bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken

Dankzij een rijk palet aan wetenschappers kan de universiteit inhaken op tal van relevante vraagstukken, zeker als wetenschappers van diverse disciplines samen hun licht erover laten schijnen. Het hoofdstuk over onze impact biedt een bloemlezing van onderzoek met maatschappelijk gewicht. Tijdens Radboud Impact Day riep de universiteit interne en externe partners op een bijdrage te leveren aan een duurzamer wereld.

Inclusief en betrokken op alle medewerkers en studenten

De doelstelling is om als inclusieve universiteit alle medewerkers en studenten elkaar te laten inspireren en uitdagen, gesteund door een continue persoonlijke ontwikkeling. Dit plaatste iedereen in dit tweede coronajaar opnieuw voor extra uitdagingen, en leidde ook tot nieuwe duurzame inzichten over werken en studeren na corona.

Een (digitale) campus die uitnodigt tot werk en studie

We zetten elk jaar stappen om de campus een voorbeeld te laten zijn van een groene, duurzame en diverse omgeving. Dit doen we met steeds duurzamere nieuwbouw, met inspanningen voor meer biodiversiteit op de groene campus, én met het bevorderen van duurzaam gedrag.