Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

4. Samen met onze stakeholders

Als onderwijsinstelling met een maatschappelijke opdracht staan we midden in de samenleving. Ons netwerk van stakeholders strekt zich uit over de volle breedte van de samenleving, van ver over de grens tot binnen de gemeente Nijmegen. Deze stakeholders – die onder meer financiers zijn van ons onderzoek, overheden, wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven – verwachten van ons dat we onze waardes zichtbaar maken. Op basis van impactvolle thema’s verkennen we regelmatig wie waardevolle partners voor ons zijn. 

Academische vrijheid, betrokkenheid, bereidheid tot dialoog en deskundigheid zijn daarbij belangrijke overwegingen. We streven ernaar om vraagstukken te delen, medestanders te vinden voor initiatieven, vertrouwen op te bouwen en oplossingen met meerwaarde te creëren voor de korte en lange termijn. Alle universitaire geledingen dragen hieraan bij, in dialoog met externe partijen, zoals leveranciers, kennisinstellingen, toezichthouders en maatschappelijke organisaties. 

Ontwikkelingen met onze stakeholders

Hoewel de contacten binnen onze netwerken sterk beïnvloed zijn door covid-19, hebben we in 2021 samen met partners onze ambitie onderstreept om van betekenis te zijn. Het streven van de universiteit is om vraagstukken te delen, medestanders te vinden voor initiatieven, vertrouwen op te bouwen en oplossingen met meerwaarde te creëren voor de korte en lange termijn.

Een krachtig voorbeeld in 2021 was de Radboud Impact Day op 18 november, waarbij de universiteit opriep om bij te dragen aan een duurzamer wereld, met inzet en medewerking van alle geledingen en vele stakeholders, zoals de gemeente, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Het college van bestuur onderhield goede relaties met de besturen van het Radboudumc, de HAN en het ROC Nijmegen en met directies van culturele instellingen. Dankzij de goede relaties met Keizer Karel Podia konden we net als vorig jaar gebruik maken van De Vereeniging en de Schouwburg als collegezalen in coronatijd. Ook onderhielden we onze contacten met de Commissaris van de Koning en Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, en met burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, in periodieke overleggen en werkbezoeken.

Op 23 maart bracht Gedeputeerde Staten een online werkbezoek aan de campus, in oktober gevolgd door de VVD-fractie van Provinciale Staten, die op eigen initiatief een fysiek werkbezoek aflegde. Ook mochten we twee ambassadeurs ontvangen, van Columbia en Mexico. Warme contacten bleven er ook met enkele lokale organisaties, zoals met het wetenschapsfilmfestival InScience. Ook de goede samenwerking met de Economic Board en met de Alumniboard werden voortgezet. Vanwege corona waren er dit jaar geen Radboud Actualiteitencolleges in Nieuwspoort in Den Haag, en ging ook een streep door de uitreiking van de Vrede van Nijmegen Penning (dit laatste is verplaatst naar 2022).