Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

1. Waardecreatiemodel

Het waardecreatiemodel geeft in één oogopslag weer op welke wijze de Radboud Universiteit van betekenis is voor haar studenten, medewerkers en de wereld om haar heen. Hierin belichten we met welke middelen en activiteiten we werken aan onze strategische doelstellingen, die in gezamenlijkheid leiden tot bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Het model rust op drie pijlers: input, activiteiten én output & resultaten. Gezamenlijk leidt dit tot impact.

Input

Waarde creëren begint en eindigt met ons intellectueel kapitaal, de kennis, methodieken en andere inzichten die we gebruiken voor goed onderwijs en onderzoek. Daarnaast is een uitstekend toegeruste (digitale) campus onontbeerlijk, met goede collegezalen, hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten, en apparatuur en software die (online) onderwijs en toetsing mogelijk maken. Bovendien hebben we medewerkers en studenten die hun talenten en kwaliteiten inzetten binnen onderwijs en onderzoek.

In onze netwerken met relaties en samenwerkingspartners kunnen we kennis ontwikkelen, delen en toepassen in de wereld om ons heen. Ook deze netwerken en relaties vormen belangrijke input voor de activiteiten onderwijs, onderzoek en impact. Ten slotte zijn middelen noodzakelijk om de activiteiten te bekostigen: een gezonde financiële situatie maakt onze organisatie toekomstbestendig en robuust.

Activiteiten

Centraal in het waardecreatiemodel staan onze activiteiten. Onze strategie ‘A Significant Impact’ onderstreept ons streven om betekenisvol te zijn. Dit doen we via onderwijs, onderzoek en impact. We ondersteunen onze activiteiten met goede governance, risicobeheer en een robuuste organisatie met een duidelijke visie, missie en strategie.

Output en resultaten

De activiteiten onderwijs, onderzoek en impact zetten inputs om in verschillende outputs. De outputs zijn gerelateerd aan de resultaatdoelstellingen en komen op diverse plekken terug in de vorm van kerncijfers, in dit verslag aangeduid als kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s). Voor de opvallendste KPI’s, zie De Radboud Universiteit in één oogopslag. De outputs leiden tot resultaten (outcomes) op basis van doelstellingen die zijn afgeleid uit onze strategie. Door deze directe link naar onze missie vormen de resultaatdoelstellingen de basis voor het jaarverslag. Hiermee leveren we onze bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.