Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2. Onderwijs voor een duurzamere wereld

In alle onderwijsprogramma’s aandacht voor vraagstukken gerelateerd aan duurzaamheid

Een belangrijke stap om bij te dragen aan de ontwikkeling van studenten tot kritische en betrokken academici is het opnemen van het thema duurzaamheid in alle onderwijsprogramma’s van de Radboud Universiteit. Iedere student die vanaf 2022 bij ons afstudeert, is in zijn of haar studie in aanraking gekomen met vraagstukken rondom duurzaamheid. Dit gebeurt door binnen bestaande vakken een relatie met duurzaamheid te leggen, naast aparte modules over dit thema. Inmiddels is in 56 procent van alle opleidingen sprake van modules waarin duurzaamheidsthema’s centraal staan. 

In 2021 is samen met de faculteiten een inventarisatie gedaan naar de aandacht voor duurzaamheid in de huidige opleidingen. In diverse workshops met studenten en docenten is in kaart gebracht waar binnen de programma’s de aandacht kan wordt versterkt. Ook zijn er bachelorcursussen ontwikkeld die open staan voor alle studenten en zich richten op duurzaamheid, zoals de Cursus Sustainable Development Goals en de nieuwe Interdisciplinary Course Climate Crisis.

Ook Radboud Honours Academy besteedde in diverse trajecten opnieuw aandacht aan het onderwerp, bijvoorbeeld in onderzoek naar de ‘vegan campus’ of in het Honourslab over het creëren van plaatsgebonden, duurzame maatschappelijke impact: RE:PLACE - Transforming urban ecosystems. Aandacht voor duurzaamheid was er ook binnen de Radboud Academy, in een programma voor ‘young professionals’.

In 2021 is de eerste duurzaamheidsgetuigenis uitgereikt: een aantekening op het diplomasupplement van een student die een scriptie heeft gewijd aan een onderwerp op het snijvlak van natuurwetenschappen en bestuurskunde. Andere opleidingen zullen volgen, op andere faculteiten, voor studenten die aan dit thema minimaal 21 studiepunten besteden en hun scriptie hierop richten. Lees via deze link meer over duurzaamheid in het onderwijs.