Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3. De campus digitaal

Onder een beperkte groep eindgebruikers is in 2020 een pilot uitgevoerd om meer awareness voor informatieveiligheid te creëren onder medewerkers en studenten, die in 2021 een vervolg kreeg met een campagne voor alle studenten en medewerkers. Iwan Holleman, divisiedirecteur Information & Library Services (ILS), wijst op de twee componenten van goede digitale beveiliging: ‘Enerzijds zijn er de technische maatregelen die we nemen, denk aan het tool dat we hebben geïmplementeerd om phishing mails te onderscheppen. Anderzijds is het belangrijk dat medewerkers en studenten heel goed weten wat zij kunnen doen om veilig te werken en te studeren. Daarom gaan we door met onze campagne voor awareness.’

De groeiende aandacht voor digitale veiligheid komt mede tot uitdrukking in de inrichting van een nieuwe beveiligingsorganisatie. Zo werd er in 2021 een Security Operations Center (SOC) ingericht dat een belangrijke rol speelt in de monitoring van het internetverkeer. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het landelijke SURF SOC. De grote waarde van het Radboud-SOC bleek al in december uit de professionele afhandeling van de wereldwijde Log4j-kwetsbaarheid. Het Radboud SOC maakt gebruik van een geavanceerd monitoringsysteem - eveneens in 2021 ingericht voor  de Radboud Universiteit - dat waarschuwt als er onbevoegden op Radboud-systemen ‘aan het werk zijn’. Het systeem kan cyberaanvallen in veel gevallen vroegtijdig (geautomatiseerd) detecteren zodat er snel kan worden gehandeld.  

De ICT Helpdesk speelde in het jaar waarin thuiswerken en -studeren de norm was, wederom een belangrijke rol. Tien mensen stonden klaar om met name de vele digitale problemen op afstand voor thuiswerkende medewerkers en studenten in goede banen te leiden. Holleman: ‘Dit team is in dit coronajaar van onschatbare waarde geweest. Hun werk valt nauwelijks voldoende te prijzen.’

In de tweede helft van 2021 kwam de online samenwerkingsomgeving Microsoft 365 beschikbaar. Medewerkers en studenten kunnen hierin bijvoorbeeld samen aan documenten werken, chatten, videobellen of teamsites aanmaken. Holleman: ‘Eindgebruikers gaven aan dat ze veel behoefte hadden aan een plek om samen te werken op de digitale campus. We verwachten daarom dat deze nieuwe omgeving intensief gebruik gaat worden.’ In 2022 worden de mogelijkheden van deze webomgeving verder uitgebreid.

Online proctoring voorlopig van de baan

Online proctoring bleef ook in 2021 de gemoederen bezig houden. Dit systeem voor digitale surveillance controleert of studenten bij tentamens niet frauderen. De software heeft toegang tot de microfoon, webcam en kan aflezen welke programma’s op een computer draaien. Tot de zomer heeft de universiteit onder strikte voorwaarde gebruik kunnen maken van deze software, maar in het studiejaar 2021-2022 ging de stekker eruit, op last van de Ondernemingsraad en de Studentenraad.

Vooral vanwege de inbreuk op de privacy uitten de inspraakorganen voor studenten en medewerkers al in 2020 grote bezwaren tegen het systeem. Na een gewonnen geschil vorig jaar over de bevoegdheden, kreeg de medezeggenschap op dit punt instemmingsrecht, wat betekent dat het college van bestuur het ‘nee’ van de medezeggenschap moet respecteren.

De bezwaren van de medezeggenschap werden dit jaar met een enquête onder bijna 2.500 studenten ondersteund. Zo ervaart 69 procent van de studenten deze vorm van online surveillance als stressvoller dan een gewoon tentamen.

Nog enkele cijfers uit deze enquête: 79% van de studenten voelt zich voldoende voorbereid op het doen van een tentamen met online proctoring. Bijna de helft (48%) noemt het een geschikt instrument ten behoeve van fraudepreventie, 26% vindt van niet, nog eens 26% is neutraal.

De tentamens konden vanaf september 2021 toch doorgaan, omdat de universiteiten onder strikte regels de tentaminering fysiek konden afhandelen. Zo werd voor tentamens een uitzondering gemaakt voor de maximale groepsgrootte – normaal in het onderwijs: 75.