Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze impact: bekroond met de Radboud Impact Day

In 2021 heeft de universiteit tal van inspanningen geleverd om van maatschappelijke betekenis te zijn. In dit hoofdstuk beginnen we met de uitstraling via onze onderzoekers. Daarna komen bijzondere maatschappelijke initiatieven van studenten en wetenschappers aan bod. Vervolgens zetten we per faculteit de artikelen op een rijtje die voor de meeste maatschappelijke weerklank hebben gezorgd. En tot slot de bekroning: de lancering in november van de Radboud Impact Day. 

Kerncijfers

  • 1 Het aantal deelnemers aan de THE Impact ranking is toegenomen. In 2021 behaalden we een plek in het 31,4e percentiel, in 2020 was dat het 32,6e percentiel. Relatief gezien is er dus sprake van een lichte stijging.