Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3. Onderzoek en ondernemerschap

Binnen de afdeling Research & Impact (divisie Academic Affairs) zijn binnen het gehele spectrum van het Radboud-onderzoek stappen gezet met het in de markt zetten van kennis. De afdeling helpt wetenschappers bij het creëren van sociale, culturele en economische meerwaarde van hun kennis en expertise. Ook biedt ze ondersteuning bij samenwerking met publieke en/of private partijen en worden aanvragen begeleid voor onderzoeksfinanciering en het oprichten van startups en spin-offs.

Resultaten in 2021

De resultaten in een notendop.

  • 6 nieuwe patenten aangevraagd

  • 7 licenties verstrekt.

  • 1 miljoen euro binnengehaald aan innovatiesubsidies (geen onderzoeksubsidies)

  • 3 strategische samenwerkingen gerealiseerd

  • 9 spin-offs gerealiseerd, waarvan 3 in het alfa- en gamma domein

  • 142 onderzoekers ondersteund via het programma Mercator Launch

  • 625.000 euro aan financiering binnengehaald door startups

  • 6 finalisten in Innovation Competition met als winnaar Machine Precision

Het Knowledge Transfer Office heeft in 2021 gewerkt aan de doorontwikkeling van eerder opgestarte spin-offs. Voorbeelden zijn Moving Motives (vitaliteitsprogramma voor personeel), De Tijdmachine (erfgoededucatie voor scholen, musea en culturele instellingen), het Nederlands Instituut voor Persoonlijke Ontwikkeling NIPO, én Letterprins (leesgame voor kinderen).

Een ondernemersinitiatief uitgelicht: Soluxa

De startup Soluxa combineert het noodzakelijke met het esthetische: zonnepanelen met kleur die geschikt zijn voor gevels. Dit idee ontwikkelde Lourens van Dijk tijdens zijn promotieonderzoek, wat een vervolg kreeg in een haalbaarheidsonderzoek, samen met de onderzoeksgroep Applied Materials Science van John Schermer. De resultaten gaven hoop, met als voorlopige kroon op het werk een proef met de gekleurde panelen op een gevel van het Huygensgebouw op de Radboud Universiteit. Soluxa kreeg een steun in de rug met het winnen van de Jan Terlouw ambitieprijs 2021.

Lourens van Dijk, oprichter Soluxa, bij het Huygensgebouw van de Radboud Universiteit/ Foto: Erik van 't Hullenaar

Van Dijk: ‘De gevel op het Huygensgebouw is voor ons een showcase. Het toont potentiële klanten hoe ons product eruit ziet en welke kleuren mogelijk zijn. Als dit een succes wordt, willen we kijken of we de gehele campus van de Radboud Universiteit kunnen verduurzamen.’ Er is meer mogelijk dan alleen plaatsing op gevels, zegt Van Dijk. ‘Denk bijvoorbeeld aan dijken, geluidsschermen, geluidswallen en zonneweides.’

Van Dijk maakt voor de gekleurde panelen gebruik van een coating die direct aangebracht kan worden op bestaande en te ontwikkelen zwarte panelen. De vinding biedt mogelijkheden vanwege een nieuwe wet die bepaalt dat nieuwbouw voor veertig procent eigen energie moet opwekken. Alleen zonnepanelen op het dak zijn daarvoor niet toereikend.