Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5. De Radboud Impact Day

Op 18 november lanceerde de universiteit de Radboud Impact Day, een landelijke campagne om met name jonge mensen aan te sporen om na te denken over hun consumptiegedrag en hoe zij via onderwijs en onderzoek invloed kunnen hebben op de toekomst. Centraal in de campagne stond een indringend filmpje van één minuut dat die dag primetime was te zien in vier reclameblokken van de publieke zenders. De film werd ook online en via social media gedeeld; bijna 1.900 studenten, medewerkers en alumni hadden zich gecommitteerd om de campagne via hun eigen kanalen en netwerk verder te verspreiden. Ook instellingen haakten aan, zoals de gemeente Nijmegen, de Rabobank en de Universiteiten van Nederland.

Pim van Zanen, divisiedirecteur Marketing & Communications: ‘Het was bijzonder om de hoeveelheid positieve reacties van in- en externe relaties te ervaren. Men staat achter de koers van de Radboud Universiteit en het is mooi te zien dat veel mensen dit met trots mee willen uitdragen.’

‘Men staat achter de duurzame koers van de Radboud Universiteit en het is mooi te zien dat veel mensen dit met trots mee willen uitdragen.’

Pim van Zanen, divisiedirecteur Marketing & Communications

De Impact Day is een vervolg op de campagne ‘Je bent nodig’ (2019) bedoeld om studenten en medewerkers vanuit maatschappelijke betrokkenheid te binden aan de Radboud Universiteit. Deze ambitie werpt inmiddels haar vruchten af bij de aanstelling van nieuwe medewerkers. De divisie Human Recources noteert een toenemend aantal potentiële nieuwe medewerkers dat bij sollicitaties refereert aan de boodschap om mee te willen werken aan een duurzamere wereld.

Om de nieuwe campagne kracht bij te zetten en zelf als universiteit het ‘goede voorbeeld’ te geven, werd die dag aangekondigd dat vanaf dit collegejaar elke student in zijn of haar studie te maken krijgt met vraagstukken rondom duurzaamheid. De opleidingen zelf bepalen hoe hieraan vorm te geven: dat kan een apart vak zijn, of aandacht voor het onderwerp in het onderwijsprogramma, stages of scripties. Deze ambitie werd al aangekondigd in de universitaire strategie in 2019, en is dit jaar verzilverd.

Rector magnificus Han van Krieken: ‘De Radboud Universiteit is opgericht vanuit een betrokkenheid bij de wereld en de samenleving, met emancipatie als belangrijke drijfveer. Bij het ontwikkelen van de strategie hebben we veel mensen gesproken. We merken dat de ecologische crisis als een van de grootste van deze tijd wordt gezien.’

In de campagnes staat weliswaar duurzaamheid centraal, maar dit wordt bezien in de breedste zin van het woord, zoals al verwoord in de strategie A Significant Impact (2019). Het begrip hangt daarin samen met vraagstukken als armoede, laaggeletterdheid en gezondheid.

Programmadirecteur Duurzaamheid Marije Klomp vindt het thema duurzaamheid bij uitstek bij de Radboud Universiteit passen. ‘We hebben als universiteit van oudsher een reflectief karakter: eerst vragen stellen en dan pas naar oplossingen zoeken. Dat hoort bij het duurzaamheidsvraagstuk.’ Klomp benadrukt dat de Impact Day geen reclame is voor de universiteit, maar voor het vraagstuk. ‘Met deze boodschap overstijgen we onszelf. Er zijn al veel instellingen mee bezig en het is goed de krachten te bundelen. Het is niet twee vóór, maar vijf óver twaalf. In z’n eentje draait niemand die klok terug.’

De Radboud Impact Day had inderdaad impact: wat aanvankelijk werd gedeeld op de universitaire social media kanalen, televisie, online video-aanbieders en homepages van dagbladen werd breed gedeeld en herkend, zo blijkt uit een eerste overzicht. In het kort: het bericht werd via de sociale media 1,3 miljoen keer gedeeld, met name via Twitter. Verder bereikte het filmpje via tv 4,7 miljoen kijkers (online: 605.000 views). Markant was de aanvullende aandacht in landelijke media, met bestuursvoorzitter Daniël Wigboldus te gast bij het NOS Radio 1 journaal, Han van Krieken bij Dit is de Dag. Verder bracht het NOS Journaal een reportage vanuit de campus, en brachten vele media het nieuws over duurzaamheid in het onderwijs. Verder waren er berichten in de Volkskrant, Trouw, NRC en De Telegraaf.

De Impact Day kreeg ook kritische reacties. In een opiniestuk op Voxweb en de Volkskrant stelde wetenschapsjournalist Enith Vlooswijk onder meer dat ‘universiteiten de taak hebben om studenten een beroep en academische vaardigheden bij te brengen, niet om ze aan te zetten tot politieke keuzes’. Ook stuitte de campagne op kritiek uit de Tweede Kamer. ‘Wie in Nijmegen gaat studeren, wordt in het klimaatframe van de universiteit gedwongen’, aldus Tweede Kamerlid Nicki Pouw-Verweij (JA21) in een bericht op Twitter. Volgens haar fractie gaat de Radboud Universiteit veel te ver door verplicht aandacht te besteden aan duurzaamheid in haar curricula. Ze heeft Kamervragen gesteld.

Daar staan veel meer positieve reacties tegenover, onder meer onderstaande berichten op Twitter. ‘Dit past ontzettend goed bij de katholieke roots van de universiteit’, meldt Eric Holterhues. Hoogleraar Economie Esther-Mirjam Sent, sinds 2021 ook landelijk voorzitter van de Partij van de Arbeid: ‘Waarom ik met zoveel plezier aan de Radboud Universiteit verbonden ben. Maak impact. #jebentnodig.’ Ook de burgemeester van Nijmegen reageert via Twitter: ‘… Koop bewust en duurzaam en bepaal jouw impact op het klimaat’, aldus Hubert Bruls.