Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2. Campusbreed beraad over nieuwe invulling identiteit

In 2021 is een start gemaakt met een dialoog over een hernieuwde invulling van de identiteit, die in 2023 zal uitmonden in een nieuwe intentieverklaring voor de universiteit. In dialoogsessies leveren zowel studenten en medewerkers een bijdrage, naast alumni en andere betrokkenen van buiten de universiteit. Rector magnificus Han van Krieken formuleert de inzet als volgt: ‘Wat voor universiteit willen we zijn, rekening houdende met waar we vandaan komen en met onze kernwaarden verbonden, nieuwsgierig en reflectief? En hoe geven we inhoudelijk invulling aan onze bijzondere status en wat is de betekenis daarvan?’

‘Hoe geven we inhoudelijk invulling aan onze bijzondere status en wat is de betekenis daarvan?’

Rector-magnificus Han van Krieken

In 2021 heeft een aantal proefsessies plaatsgevonden, begin 2022 krijgen studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit een uitnodiging voor een sessie, in groepen van 15 tot 25 personen. Deelnemers krijgen informatie opgestuurd, zoals de missie van de universiteit en een boekje van universiteitshistoricus Jan Brabers. Directeur van de Radboud Honours Academy Annemarie Hinten-Nooijen leidt het traject, waarbij ze de zienswijze volgt van Paul Ricoeur. Volgens de Franse filosoof komt identiteit tot stand in de verhalen die we aan onszelf en elkaar vertellen, en waarmee we onszelf vervolgens identificeren.

De aanleiding tot de dialoog is de intrekking van het predicaat ‘katholiek’ aan de Stichting Katholieke Universiteit, in het najaar van 2020 voltrokken door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Han van Krieken benadrukt dat de intrekking van het predicaat katholiek niets afdoet aan de bijzondere status van de universiteit, voortgekomen uit de katholieke emancipatiebeweging van begin twintigste eeuw. De rector noemt het van belang om dit met elkaar in de nieuwe context vorm te geven. ‘Als je een bijzondere universiteit bent, moet je ook een bijzondere identiteit hebben.’