Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2. Bijdrage aan de SDG’s met publicaties

Op initiatief van de Universiteiten van Nederland (UNL) is voor alle Nederlandse universiteiten in kaart gebracht hoe hun publicaties gerelateerd zijn aan de Sustainable Development Goals of SDG’s. Doel is om meer inzicht te krijgen in de wetenschappelijke en maatschappelijke bijdrage van universiteiten aan deze ontwikkelingsdoelen. Ook voor de Radboud Universiteit is dit inzichtelijk gemaakt. Onderstaande visualisatie toont de bijdrage van de Radboud Universiteit aan de SDG’s in de vorm van wetenschappelijke publicaties (periode 2010-2020). Hoe groter het blokje, hoe meer we over dit thema hebben gepubliceerd. Via deze link vind je terug op basis van welke zoektermen een publicatie aan een SDG is toegekend.

De SDG's zijn: 1. No Poverty; 2. Zero Hunger; 3. Good Health and Well-being; 4. Quality Education; 5. Gender Equality; 6. Clean Water and Sanitation; 7. Affordable and Clean Energy; 8. Decent Work and Economic Growth; 9. Industry, Innovation and Infrastructure; 10. Reduced Inequality; 11. Sustainable Cities and Communities; 12. Responsible Consumption and Production; 13. Climate Action; 14. Life Below Water; 15. Life on Land; 16. Peace and Justice Strong Institutions; 17. Partnerships to achieve the Goal

Percentage publicaties over SDG's behorende tot de 10% meest geciteerde publicaties

Onderstaande grafiek toont per Sustainable Development Goal (SDG) het percentage publicaties van de Radboud Universiteit dat behoort tot de top 10 procent meest geciteerde publicaties van alle binnen de betreffende SDG verschenen wetenschappelijke artikelen. De gegevens van de Radboud Universiteit zijn afgezet tegen het gemiddelde van alle Nederlandse universiteiten. Bij zeven SDG’s behoort meer dan een kwart van de publicaties van de Radboud Universiteit tot de top 10 procent meest geciteerde publicaties. Uitschieters zijn SDG 6, clean water (34%), SDG 9, industry innovation and infrastructure (35%) en SDG 13, climate action (31%).

Tussen haakjes het totaal aantal publicaties van de Radboud Universiteit per SDG.