Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Op het podium: Studentendenktank helpt de universiteit aan een digitale gedragscode

De Faculteit der Letteren heeft een nieuw minorenstelsel. Tijdens profileringsminoren krijgen studenten de mogelijkheid om naast het volgen van thematische vakken een denktank te vormen en in opdracht aan de slag te gaan met een concreet probleem. ‘Dit slaat een brug tussen de universiteit en de maatschappij.’

Sinds 2018 gebruiken studenten en docenten van de Radboud Universiteit Brightspace. Hoewel deze digitale leeromgeving allerlei mogelijkheden biedt om het leergedrag van studenten te analyseren via de functie Learning Analytics, maakt de universiteit hier (nog) geen gebruik van. Er kleven namelijk de nodige privacybezwaren aan deze functie in Brightspace. In opdracht van Jos in den Bosch, programmamanager van ICT in het onderwijs, ontwikkelde een denktank, bestaande uit tien studenten, het fundament voor een digitale gedragscode om leergedrag te analyseren zonder privacyregels te overtreden.

‘We moesten wennen aan deze manier van werken’, vertellen Teun Fransen, student Communicatiewetenschap en privacy bezwaren Jasper Pesch, student Engelse Taal en Cultuur. ‘Gewoonlijk is er een docent die uitlegt en opdrachten geeft, maar nu moesten we zelf beslissen wat we gingen doen. ‘Gedurende het semester pakte ieder groepslid diens rol in het proces.’

Ook voor Roel Smeets, universitair docent Modern Literature and Digitale Culture en coördinator van de minor Data and Society, was er een nieuwe rol. ‘In plaats van de docent was ik meer een begeleider die de studenten op weg hielp en ondersteunde als ze vragen hadden. Dat maakte het voor mij ook uniek.’

Inmiddels ligt er een digitale gedragscode, ontwikkeld op basis van literatuuronderzoek, interviews en enquêtes. Fransen: ‘Daarin hebben we gedefinieerd wat Learning Analytics is, welke verwachtingen studenten en docenten ervan hebben en waar de universiteit dus rekening mee moet houden voordat ze Learning Analytics inzet.’

De universiteit kan voortbouwen op de gedragscode, maar of dat door een vergelijkbare denktank zal gebeuren is de vraag. Smeets: ‘We staan er zeker voor open, want we zijn tevreden over het verloop van de profileringsminoren, maar dat hangt natuurlijk af van wat de opdrachtgevers willen. Voor Pesch en Fransen blijft de positieve ervaring hangen. ‘Het groepswerken met studenten uit verschillende richtingen en met uiteenlopende culturele achtergronden was bijzonder leerzaam’, stelt Pesch. ‘Al helemaal doordat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten vanwege corona’, vult Fransen aan. ‘Door het project ben ik mijn eigen kwaliteiten ook beter gaan herkennen en weet ik beter welke rol me ligt tijdens groepswerk.’